Technikum szkołą pierwszego wyboru? TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH :)
W dniu 20.05 ogłoszony został harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Szczegółowe informacje na stronie: LINK...

Przemyśl swój udział w …/zwiększ swoje szanse w rekrutacji!

Jeśli wybierasz się do szkoły ponadpodstawowej, warto wcześniej zapoznać się z zasadami rekrutacji. Bez trudu znajdziesz je w systemie rekrutacji elektronicznej.

Tu dowiesz się: jak złożyć wniosek o przyjęcie do wybranej przez Ciebie szkoły, jakie są kryteria naboru oraz jakie niezbędne dokumenty musisz dostarczyć.

Kryteria rekrutacyjne są przejrzyste i zrozumiałe. Odsyłamy Cię jednak do dokładnego zapoznania się z zasadami przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia, które muszą być wymienione na Twoim świadectwie.

Na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty znajdziesz aktualne konkursy, które nadają laureatom i finalistom dodatkowe uprawnienia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące tychże konkursów w roku szkolnym 2020/2021 znajdziesz w zakładkach szkoły i placówki. Są to:
- konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez DKO
- inne konkursy współorganizowane przez DKO lub pod patronatem DKO

Na stronie DOK znajdziesz też wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, w których biorąc udział i zajmując wysokie miejsca, również możesz otrzymać dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych reguluje aktualne zarządzenie Kuratora Oświaty

wraz z załącznikami.

Załącznik nr 1: Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne

Załącznik nr 2: Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe

Załącznik nr 3: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym

Załącznik nr 4: Zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym

Za swoje szczególne osiągnięcia możesz otrzymać maksymalnie: 18 pkt Nie musimy dodawać, że gdy w grę wchodzi przyjęcie Cię do dobrej szkoły i jeśli wiesz, że w danej dziedzinie możesz coś osiągnąć, należy wcześniej przemyśleć swój udział w konkursie lub zawodach z tej dziedziny. Należy wiedzieć, jaki konkurs lub jakie zawody mają odpowiednią rangę, aby zwiększyć swoją szansę w postępowaniu rekrutacyjnym.