Test predyspozycji zawodowych

1. Czy chciałbyś mieć taką pracę, w której kierujesz, kontrolujesz i planujesz działania innych pracowników?
2. Czy bezinteresownie pomagasz innym?
3. Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończysz?
4. Czy lubisz mieć wiele spraw na głowie?
5. Czy lubisz konstruować i naprawiać różne rzeczy?
6. Czy lubisz odwiedzać muzea, galerie, wernisaże?
7. Czy lubisz brać na siebie odpowiedzialność za zadania i wywiązywać się z nich?
8. Czy lubisz pomagać kolegom w rozwiązywaniu problemów?
9. Czy wolałbyś mieć pracę, gdzie zawsze będziesz miał pewność, czego się od Ciebie oczekuje?
10. Czy lubisz książki i programy popularnonaukowe, np. z dziedziny astronomii czy biologii?
11. Czy potrafisz projektować, wymyślać lub tworzyć różne przedmioty?
12. Czy kupując różne przedmioty codziennego użytku zwracasz uwagę bardziej na ich walory estetyczne niż użytkowe?
13. Czy lubisz kierować działaniami innych ludzi?
14. Czy jesteś w stanie pomagać ludziom, którzy są czymś zdenerwowani lub zmartwieni?
15. Czy projekty lub inne prace, wykonujesz dokładnie, krok po kroku?
16. Czy lubisz zagłębiać się w problemy, nad którymi pracujesz?
17. Czy masz jakieś własne hobby, które Cie pochłania, jak np. budowanie modeli, uprawa ogródka, odnawianie starych mebli lub wywoływanie zdjęć?
18. Czy lubisz, gdy inni zauważają oryginalnoć Twojego ubioru, fryzury, itp?
19. Czy chciałbyś mieć taką pracę, w której byłbyś odpowiedzialny za podejmowane decyzje?
20. Czy chciałbyś wykonywać pracę, polegającą na pytaniu ludzi o ich opinie w sprawach różnych rzeczy lub wydarzeń?
21. Czy chciałbyś opierać się w swojej pracy na wyraźnie określonych zasadach i regułach?
22. Czy rozwiązując problemy chciałbyś zawsze opierać się na niepodważalnych faktach?
23. Czy lubisz grę w szachy lub inne gry, wymagające logicznego myślenia?
24. Czy kolory, kształty i dźwięki mają istotny wpływ na Twoje samopoczucie?
25. Czy pełniłeś kiedykolwiek rolę lidera w jakimś klubie, zespole lub organizacji?
26. Czy chciałbyś opiekować się ludźmi, którzy są chorzy, albo mają jakieś problemy życiowe?
27. Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem przez dłuższy czas?
28. Czy podoba Ci się praca, w której każdy dzień niósłby nowe i róznorodne zadania?
29. Czy podoba Ci się praca, wymagająca używania narzędzi lub maszyn?
30. Czy kontakt z naturą, przyrodą, sprawia Ci przyjemność, wyzwala pozytywne emocje?
31. Czy jest dla Ciebie ważne, aby mieć większe osiągnięcia niż inni?
32. Czy chciałbyś mieć pracę, która jest związana z poprawianiem warunków socjalnych?
33. Czy lubisz pracować według otrzymanych wytycznych?
34. Czy chciałbyś wykonywać prace badawcze?
35. Czy chciałbyś pracować z materiałem takim jak drewno, kamień, glina, tkanina lub metal?
36. Czy praca wykonywana bez określonych ram czasowych, jest dla Ciebie lepsza niż ta od 7.00 do 15.00?
37. Czy byłeś kiedyś odpowiedzialny za taki projekt lub zadanie, które wymagało dopilnowania wielu szczegółów, aby mogło zostać wykonane w całości?
38. Czy chciałbyś miec pracę związaną ze służbą dla określonego środowiska?
39. Czy chciałbyś miec taką pracę, gdzie Twoje czynności są na ogół ściśle kontrolowane?
40. Czy jesteś w stanie radzić sobie w sytuacji, gdy nieustannie dzieje się coś nowego i niespodziewanego?
41. Czy chciałbyś być przez cały dzień operatorem jakiegoś urządzenia?
42. Czy ważniejsze jest dla Ciebie, żeby to, co wykonujesz było piękne niż pożyteczne?
43. Czy chciałbyś planować działania, które miałby realizować ktoś inny?
44. Czy chciałbyś mieć stanowisko, które wymaga kontaktu z ludźmi przez cały dzień?
45. Czy podejmujesz się nowego zadania dopiero wtedy, gdy skończysz poprzednie?
46. Czy lubisz realizować zadania, które pozwalą Ci odkrywać nowe fakty bądź prawidłowości?
47. Czy lubisz prace ręczne, takie jak instalacje hydrauliczne, naprawa samochodów, szycie lub tapetowanie?
48. Czy wtedy kiedy jesteś w kinie, teatrze, na wystawie, chętnie dzielisz się swoimi wrażeniami i przeżywanymi emocjami?
49. Czy wolisz raczej kierować pracą grupy, niż być jej członkiem?
50. Czy współpraca z ludźmi przychodzi Ci łatwo?
51. Czy chciałbyś mieć stanowisko, które wymaga stałego tempa pracy przez cały dzień?
52. Czy lubisz wypróbowywać różne, nawet niesprawdzone metody, aby całkowicie wykonać zadanie lub rozwiązać problem?
53. Czy cieszy Cię, kiedy dzięki książkom, lub programom telewizyjnym możesz dowiedzieć się jak działają różne urządzenia?
54. Czy są w literaturze, sztuce, filmie, osoby czy dzieła, o których pamiętasz i często do nich wracasz?
55. Czy zwykle udaje Ci się nakłonić ludzi, żeby robili to, czego Ty chcesz?
56. Czy lubisz doglądać pracy innych ludzi?
57. Czy umiesz przyjmować polecenia?
58. Czy lubisz takie działania, których wynik obiektywnie da się zmierzyć?
59. Czy raczej wolałbyś pracę niewymagającą kontaktu z ludźmi?
60. Czy zwracasz uwagę na wystrój, kolory i piekno otoczenia, w którym się znajdujesz?