TECHNIKUM NR 10 W ELEKTRONICZNYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik elektronik - rozszerzona matematyka, fizyka
Technik automatyk - rozszerzona matematyka, fizyka
Technik mechatronik - rozszerzona matematyka, fizyka
Technik informatyk - rozszerzona matematyka, fizyka lub geografia

Średnie zarobki:

technik elektronik-otrzymuje pensję od 4500 PLN do 7000 PLN
technik automatyk-otrzymuje pensję od 4500 PLN do 7000 PLN
technik mechatronik-otrzymuje pensję od 4500 PLN do 8500 PLN
technik informatyk-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 6000 PLN

ZOBACZ

LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik automatyk
Technik lotniskowych służb operacyjnych
Technik logistyk klasa z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik mechatronik
Technik mechanik lotniczy
Technik mechanik

Średnie zarobki:

technik automatyk-otrzymuje pensję od 4500 PLN do 7000 PLN
technik lotniskowych służb operacyjnych-otrzymuje pensję od 3000 PLN do 6500 PLN
technik logistyk-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 6500 PLN
technik eksploatacji portów i terminal-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 6000 PLN
technik mechatronik-otrzymuje pensję od 4500 PLN do 8500 PLN
technik mechanik lotniczy-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 6000 PLN
technik mechanik-otrzymuje pensję od 3000 PLN do 4000 PLN

ZOBACZ

TECHNIKUM NR 11 W ZSB IM. GEN. JÓZEFA BEMA

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik budownictwa - rozszerzona matematyka
Technik budownictwa (specjalizacja: projektowanie i aranżacja wnętrz) - rozszerzona matematyka
Technik geodeta - rozszerzona matematyka
Technik renowacji elementów architektury - rozszerzona informatyka, chemia

Średnie zarobki:

Technik budownictwa-otrzymuje pensję od 3000 PLN do 5000 PLN
Technik geodeta-otrzymuje pensję od 3000 PLN do 4500 PLN
Technik renowacji elementów architektury-otrzymuje pensję od 2500 PLN do 3500 PLN

ZOBACZ

TECHNIKUM NR 13 W ZSE-A IM. MARII DĄBROWSKIEJ

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik ekonomista - rozszerzona geografia
Technik rachunkowości - rozszerzona geografia
Technik reklamy - rozszerzony j. angielski

Średnie zarobki:

technik ekonomista-otrzymuje pensję od 4500 PLN do 8000 PLN
technik rachunkowości-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 8000 PLN
technik reklamy-otrzymuje pensję od 3500 PLN do 5500 PLN

ZOBACZ

TECHNIKUM NR 1 W ZS NR 1

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik informatyk - rozszerzona matematyka
Technik przemysłu mody - rozszerzona język angielski
Techniki reklamy - rozszerzona geografia
Technik handlowiec - rozszerzona geografia

Średnie zarobki:

technik informatyk-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 6000 PLN
technik przemysłu mody-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 7000 PLN
technik reklamy-otrzymuje pensję od 3500 PLN do 5500 PLN
technik handlowiec-otrzymuje pensję od 3500 PLN do 6500 PLN

ZOBACZ

TECHNIKUM NR 12 W ZS NR 23

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik logistyk - rozszerzona geografia, język angielski
Technik spedytor - rozszerzona geografia, język angielski
Technik eksploatacji portów i terminali - rozszerzona geografia, język angielski
Technik transportu kolejowego - rozszerzona geografia, język angielski
Technik elektroenergetyk transportu szynowego - rozszerzona matematyka, fizyka
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym - rozszerzona matematyka, fizyka

Średnie zarobki:

technik logistyk-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 6500 PLN
technik spedytor-otrzymuje pensję od 2500 PLN do 3500 PLN
technik eksploatacji portów i terminal-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 6000 PLN
technik transportu kolejowego-otrzymuje pensję od 5000 PLN do 8000 PLN
technik elektroenergetyk transportu szynowego-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 5000 PLN
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym-otrzymuje pensję od 3000 PLN do 5000 PLN

ZOBACZ

TECHNIKUM NR 15 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE


ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik ochrony środowiska - rozszerzona matematyka, biologia
Technik analityk - rozszerzona matematyka, chemia
Technik fotografii i multimediów - rozszerzona matematyka, geografia
Technik grafiki i polirafii cyfrowej - rozszerzona matematyka, geografia
Technik reklamy - rozszerzona matematyka, geografia

Średnie zarobki:

technik ochrony środowiska-otrzymuje pensję od 3500 PLN do 5500 PLN
technik analityk-otrzymuje pensję od 3000 PLN do 4000 PLN
technik fotografii i multimediów-otrzymuje pensję od 2000 PLN do 5000 PLN
technik grafiki i poligrafii cyfrowej-otrzymuje pensję od 4500 PLN do 7000 PLN
technik reklamy-otrzymuje pensję od 3500 PLN do 5500 PLN

ZOBACZ

TECHNIKUM NR 16 W ZS NR 3

 

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik hotelarstwa/ technik obsługi turystycznej - rozszerzona geografia, język angielski
Technik organizacji turystyki - rozszerzona geografia, język angielski
Technik ekonomista - rozszerzona geografia, język angielski
Technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzona biologia, język angielski

Średnie zarobki:

technik hotelarstwa-otrzymuje pensję od 2500 PLN do 7000 PLN
technik organizacji turystyki--otrzymuje pensję od 3000 PLN do 4000 PLN
technik ekonomista-otrzymuje pensję od 4500 PLN do 8000 PLN
technik żywienia i usług gastronomicznych-otrzymuje pensję od 3000 PLN do 4000 PLN

 

ZOBACZ

TECHNIKUM NR 2 W ZS NR 2

 

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik pojazdów samochodowych - rozszerzona matematyka, fizyka lub geografia
Technik mechanik - rozszerzona matematyka, fizyka lub geografia
Technik mechatronik - rozszerzona fizyka, matematyka lub informatyka

Średnie zarobki:

technik pojazdów samochodowych-otrzymuje pensję od 3500 PLN do 5500 PLN
technik mechanik-otrzymuje pensję od 3000 PLN do 4000 PLN
technik mechatronik-otrzymuje pensję od 4500 PLN do 8500 PLN

ZOBACZ

TECHNIKUM NR 7 IM POLSKICH ZWYCIĘZCÓW ENIGMY

 


ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik informatyk - do wyboru: język niemiecki/angielski, biolgia, geografia, matematyka
Technik teleinformatyk - do wyboru: język niemiecki/angielski, biolgia, geografia, matematyka
Technik elektronik - do wyboru: język niemiecki/angielski, biolgia, geografia, matematyka

Średnie zarobki:

technik informatyk-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 6000 PLN
technik teleinformatyk-otrzymuje pensję od 4000 PLN do 9000 PLN
technik elektronik-otrzymuje pensję od 4500 PLN do 7000 PLN

ZOBACZ

TECHNIKUM NR 8 W ZSE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

 

 

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik ekonomista - rozszerzona j. angielski, geografia lub biologia
Technik handlowiec - rozszerzona j. angielski, biologia lub geografia

Średnie zarobki:

technik ekonomista-otrzymuje pensję od 4500 PLN do 8000 PLN
technik handlowiec-otrzymuje pensję od 3500 PLN do 6500 PLN

 

ZOBACZ

TECHNIKUM NR 9 W ZS GASTRONOMICZNYCH

 

 

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technik usług kelnerskich - rozszerzony język angielski, geografia
Technik hotelarstwa - rozszerzony język angielski, geografia
Technik obsługi turystycznej - rozszerzony język angielski, geografia
Technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzony język angielski, chemia lub biologia

Średnie zarobki:

technik usług kelnerskich-otrzymuje pensję od 2500 PLN do 3500 PLN
technik hotelarstwa-otrzymuje pensję od 2500 PLN do 7000 PLN
technik organizacji turystyki--otrzymuje pensję od 3000 PLN do 4000 PLN
technik żywienia i usług gastronomicznych-otrzymuje pensję od 3000 PLN do 4000 PLN

 

ZOBACZ